• pageimg

Habarlar

 • Air filter

  Howa süzgüji

  Howa süzgüji, adatça önümçilik ussahanalaryny, önümçilik ussahanalaryny, barlaghanalary we arassa otaglary ýa-da mehaniki we elektron aragatnaşyk enjamlaryny arassalamak üçin ulanylýan gaz süzgüç enjamlaryna degişlidir.Asyl süzgüçler, orta netijelilik süzgüçleri, ýokary netijelilik süzgüçleri we pes täsirli ...
  Koprak oka
 • 2020 Bahar baýramy Gala

  2020-nji ýylyň 29-njy ýanwaryndan 2020-nji ýylyň 31-nji ýanwary aralygynda “Yueqing” söwda kompaniýasynyň ähli işgärleri Leqing Jinlong banket zalynda 2019-njy ýylyň ýyllyk ýygnagyny we 2020-nji ýylyň bahar festiwaly gala geçirdi. Hundredüz töweregi işgär toge ýygnady ...
  Koprak oka
 • Kompaniýanyň basketbol oýny ýapyk basketbol meýdançasynda geçirilýär

  Işgärleriň medeni, sport we güýmenje durmuşyny baýlaşdyrmak, işgärleriň topar ruhuny doly oýnamak we işgärleriň arasynda bilelikdäki jebisligi we buýsanç duýgusyny güýçlendirmek üçin.15-nji noýabrda we 16-njy ýanwarda ýapyk bazada kompaniýanyň basketbol oýny geçirildi ...
  Koprak oka
 • Ussatlygy ýokarlandyryň we tendensiýalara uýgunlaşyň

  Işgärleriň hünär ussatlygyny ýokarlandyrmak, iş netijeliligini ýokarlandyrmak we maglumat beriş tendensiýasyna uýgunlaşmak üçin Söwda we Söwda kompaniýasy, 2021-nji ýylyň 3-nji we 4-nji noýabrynda günortan kompaniýanyň mejlisler otagynda ofis programma üpjünçiligi amaly okuwyny gurady. Exce ...
  Koprak oka